Main Content

Mere om Psykolog Helle Lindgaard

Forskning

Forskning udføres i tæt samarbejde med praksis. Det kan være afdækning af nyeste, international viden og evidens eller belysning af dansk praksis.

Læs mere her

Formidling

Foredrag, temadage og undervisning tilbydes. Forskning og psykologisk teori formidles praksis-relevant og i nært samarbejde med kundens ønsker og behov.

Læs mere her

Rådgivning

Professionel rådgivning til erhverv såvel som private. Rådgivningen kan f.eks. være faglig sparring og supervision eller individuelle terapi- og samtaleforløb.

Læs mere her

Profil

Først og fremmest brænder jeg for børn i familier med misbrugsproblemer. At hjælpe og gøre en forskel for børnene og deres familier. Lige nu og her, men også på den lange bane.

Jeg har altid haft en særlig interesse for udsatte børn, oversete børn og børn i almindelighed. På misbrugsområdet er der virkelig brug for og plads til opmærksomhed, omsorg og udvikling. Til børnene og til deres forældre. Her kan vi i den grad gøre en forskel!

Læs mere